Affizzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administrator danych osobowych serwisu na witrynie internetowej pod adresem www.affizzy.com („Sieć Afiliacyjna”), dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Affizzy Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Baza danych osobowych prowadzona w ramach Sieci Afiliacyjnej została zgłoszona przez Affizzy sp. z o.o. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe oraz jakiekolwiek informacje dotyczące zarejestrowanych użytkowników będą użyte do realizacji Sieci Afiliacyjnej oraz do poprawy jakości usług oferowanych w ramach Sieci Afiliacyjnej.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Affizzy sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Polska
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w  zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i  personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Programu Partnerskiego, za co Affizzy Sp. z o.o. nie odpowiada.
 11. Pliki cookie, ustawiane i wykorzystywane przez Affizzy sp. z o.o., tworzone są w domenach: affizzy.com, partners.affizzy.com, tracking.affizzy.com i mogą być usunięte za pomocą funkcji usuwania plików cookie, udostępnianej przez przeglądarkę WWW Użytkownika Serwisu.

Affizzy sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w  celach technicznych, związanych z  administracją serwerów portalu, jak również w  celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), IT Logistika może zostać zobowiązana do udostępnienia informacji w  tym w  szczególności numeru IP komputera zawartych w  logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Affizzy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego bądź też niekomercyjnych listów (np. życzeń, informacji o  nowych wiadomościach, komunikatów systemu).

Każdy z  użytkowników Programu Partnerskiego ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji tego rodzaju. Wszelkie treści reklamowe związane z  działalnością komercyjną Affizzy sp. z o.o. i  jej kontrahentów mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z  treścią
art. 10 ustawy z  dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z  późn. zm.).