1. Regulamin Afilianta
2. Wzór rachunku dla Wydawcy: pdf, xlsx